Search for property
Roimmo

Roimmo LLC en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.roimmo.com. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Roimmo LLC en haar informatie-aanbieders garanderen niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De inhoud van deze website kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijke akkoord van de eigenaar/verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Roimmo LLC doet al het mogelijke om op de ROIMMO website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedprofielen ter beschikking te stellen. Noch Roimmo LLC, noch de webmaster, noch derden betrokken bij de informatieverschaffing kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van profielen of ingeval het vastgoed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat de bezoeker het profiel bekijkt. Wij raden bezoekers derhalve ten stelligste aan om, voordat zij een beslissing nemen (aankoop, huur of anderszins) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan.

Verklaring rond het privacy-recht (Bescherming van de persoonlijke levensfeer):

Deze website slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver.

Er worden geen cookies gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen en er zal geen enkele informatie bijgehouden worden behalve datgene nodig voor de administratie van de webserver.

Alle persoonlijke informatie medegedeeld in het antwoordformulier zal enkel bijgehouden worden om ons toe te laten uw vragen te beantwoorden. De informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en doorgegeven aan andere organisaties.